Kontakt

ADRES:

Wynajem Pokoi – Elżbieta Wierzbicka
ul. Popiela 9/2
81-547 Gdynia-Orłowo

TEL: 58 624 86 64
TEL: 693 269 297

Nr rachunku bankowego: Bank Pekao S.A 22 1240 1242 1111 0010 8407 4903


Wy?wietl wi?ksz? map?